0548-054488 Call Teishinkan
Message Message Teishinkan
WhatsApp WhatsApp Teishinkan

הגנה עצמית
Practical Close Combat

הגנה עצמית ולחימה בידיים ריקות הן מיומנויות ייחודיות הנחלקות למספר תחומים ותתי תחומים בהתאם לנתוני המתרגל/ת, לצורך ולמטרה, לסביבת העבודה, לאופי האיום וכן פרמטרים נוספים.
arrow
 • self defense הגנה עצמית לנשים
 • self defense הגנה עצמית נשים
 • self defense הגנה עצמית נגד סכין
 • self defense הגנה עצמית לנשים
 • self defense קרב מגע סכין
 • self defense לחימת יד ריקה נגד סכין
 • self defense הגנה עצמית נגד מקל

הגנה עצמית

מתן מענה מהיר, אפקטיבי, יעיל ומעשי בתנאי אמת.
פועל יוצא מכך: חיזוק האסרטיביות, תחושת השקט והבטחון העצמי.
הגנה עצמית לנשים
עקרונות השיטה:
 • טכניקות פשוטות, רלוונטיות ויעילות בגישה תכליתית
 • המנעות ממצבים מסוכנים
 • תגובה יעילה, הכרעה מהירה ואפקטיבית של התוקף
 • התאמת מרכיבי הקורס לך באופן אישי

מעט על מרכיבי הגנה עצמית, כדי שנבין טוב יותר מהי הגנה עצמית אפקטיבית

הכנה להתמודדות במפגשים של עימות חזיתי וקרב פנים אל פנים הינה התמחות בפני עצמה. הצרכים, המטרות, הסיטואציות וסביבת העבודה, מבנה פסיולוגי, מצב רגשי ומנטאלי וכן יכולות אישיות, כל אלה משתנים בהתאמה לקהלי יעד שונים ומגוונים (נוער, גברים, נשים ובעלי מקצועות ייעודיים, מאבטחי מקומות, מאבטחי אישים, עובדים ופועלים בסביבת עבודה עויינת, קבוצות עובדים מגוונות, נהגי רכב ציבורי והרשימה ארוכה). נוסיף לכך פרמטרים אינדיבידואליים הייחודיים לכל אדם ואדם, למשל פיסיולוגיה שונה, סף אגרסיה שונה, קואורדינציה, אסרטיביות, בטחון עצמי, סביבת עבודה ומגורים אישית וכיו'ב.
על מנת לרכוש ידע ומיומנות טובה בהגנה עצמית שימושית ואפקטיבית נדרשת התייחסות הן לסביבה האופיינית לקהל יעד מסויים והן התייחסות ליכולות האינדיבידואליות של כל פרט ופרט.
רכישת ידע טכני אינה מספיקה ויש צורך באימון וברכישת נסיון על מנת להביא את היכולת התיאורטית לרמה המעשית.
תחושת הבטחון העצמי צריכה לבוא מתוך יכולת אמיתית לתת מענה למצב ריאלי!

איציק כהן קראטה
איציק כהן קראטה
ההתמחויות פותחו במטרה לתת מענה אמיתי, מהיר ואפקטיבי לכל אדם בכל קבוצת יעד:
נערות ונערים, נשים, גברים, כוחות שיטור וצבא, בעלי מקצועות ייעודיים כגון שמירה ואבטחה (מסוגים שונים), נהגי רכב ציבורי (מוניות ואוטבוסים), מגזר ציבורי (פקידים, פקחים, עובדות סוציאליות וכדומה), עובדים בסביבה עויינת וכן מגזר פרטי לסוגיו, למשל קורס העשרה לעובדים/ת בחברות וארגונים (חב' הייטק, מפעל יצור וכדומה).
איציק כהן הוא מורה ותיק העוסק באמנויות לחימה מאמצע שנות השבעים ובעל התמחות ספציפית בהגנה עצמית שימושית והתמחות בקרב מגע ולחימת יד ריקה אזרחית וצבאית (Military Close Combat).
איציק כהן

הקורסים מועברים בשני מסלולים:
 • קורס קצר בהגנה עצמית ללא ידע ואימון מעמיק באומנויות הלחימה על מרכיביהן השונים.
 • קורס לטווח ארוך בו מוסיפים ומעמיקים ידע.
מתאים לבודדים ולקבוצות.
מהי הגנה עצמית שימושית
הגנה עצמית שימושית היכולת לתת מענה מהיר ויעיל למצבים העלולים להתפתח למסוכנים או המסכנים אותי או את סביבתי. הגנה עצמית מתחילה בדפוסים התנהגותיים וממשיכה במודעות לתרחישים שונים שהקיצוני בהם הוא קונפליקט אלים. בידנו למנוע את רוב המקרים המסתיימים באסון.

לשם כך עלינו לרכוש את המיומנויות הבאות:
 • מודעות להתפתחות מצב מסוכן (מניעת המצב מלכתחילה או מוכנות למצב ומניעת הפתעה).
 • הצד הנפשי - יכולת תגובה בתרחיש אגרסיבי (לחץ, אלימות).
 • הצד הטכני - שימוש יעיל בכלים נגישים ובטכניקה - דגש על יעילות!
כלל אצבע:
נפעיל כל דבר נחוץ על מנת לא להיפגע ולנטרל תוקף במהירות וביעילות!
ככלל אנו נשאף להרגיע ולפתור את הבעיה בנועם. במקרה הטוב נרוויח חבר ובמקרה הגרוע מנענו סיכון מיותר - אבל מרגע שאנו מותקפים פיסית וקיימת סכנה ממשית לחיינו, נשתמש בכלים שרכשנו על מנת להכריע תוקף במהירות וביעילות.
אופי התגובה:
 • השונות בין המקרים גבוהה והתגובה הראשונית תהיה בהתאם, מן המקרה העדיף של סבר פנים יפות, לעיתים נדרש לתגובה מילולית ושפת גוף אסרטיבית ועד לתגובה התקפית אגרסיבית.
 • וויתור (למשל וויתור לנהג רכב גם אם אני צודק).
 • שכנוע מילולי (למשל אדם אגרסיבי בתור לקולנוע).
 • הכנה מראש למצב בעייתי (חנייה תת-קרקעית חשוכה ומבודדת או חזרה הביתה בשעת לילה מאוחרת).
 • חמיקה (למשל יציאה מחנות צדדית אל רחוב עמוס באנשים).
 • טכניקות לנטרול התוקף - הטכניקה חייבת להיות פשוטה, יעילה ומתאימה ליכולת המתגונן או המתגוננת.
מודעות ויכולת למנוע קונפליקט מהווים אבני יסוד בהגנה עצמית. אם כבר נוצר מצב אלים על המתגונן/ת להיות מוכן/מוכנה ולהגיב ביעילות. יש חשיבות גם לגישה (הכנה לתרחיש אלים) וגם לטכניקה על מנת להיות אפקטיביים.

מטרתנו כאן היא לשפוך מעט אור על הנושא בכללותו ויש מרכיבים רבים שלא הוזכרו כגון נקודות תורפה, דפוסי התנהגות אופייניים של תוקף - ולהבדיל, של נתקפת ועוד ועוד.
מאמר אודות הגנה עצמית

הגנה עצמית לנשים

הגנה עצמית לנשים
קורס הגנה עצמית לנשים ונערות פותח במיוחד עבור הצרכים והמטרות הייחודיות לנערות ולנשים, כמו מאפייני הסכנה ואופי האיום. הקורס מותאם לך באופן אישי ובנוי בתמציתיות ועל יסוד תנועות אינסטינקטיביות, פשוטות וקליטות, ומתאים ליכולת הפיזית של נשים ונערות וכן לפרמטרים המנטליים והסביבתיים שלך:
 • קצב הלימוד ואופיו מותאמים לך באופן אישי
 • מבנה פיסיולוגי וכוח פיסי של אשה אל מול גבר
 • היכרות נקודות תורפה
 • הגברת עירנות ומניעת מצבים מסוכנים
 • התמודדות פיסית ומנטאלית
 • מודעות, התנהגות ואסרטביות
 • הכנה לתגובה בסיטואציות אופייניות
 • שימוש באביזרי עזר
 • לימוד ותרגול יעילים בתנאי אמת!
בנוסף ניתן דגש על היכולות האינדיבידואליות כגון:סף אגרסיה, אסרטיביות, קצב לימוד, וכן על סביבה (מגורים/עבודה, חניון תת-קרקעי, שביל מבודד, טרמפים, דירה וחדר מדרגות, יום/לילה).

הקורס מקנה יכולת התמודדות בתנאים ריאליים, בטחון אמיתי וחיזוק תחושת השקט והבטחון העצמי.

הגנה עצמית לנוער ובוגרים

הגנה עצמית לנוער ובוגרים
הקורס בנוי בתמציתיות על יסוד טכניקות פשוטות ואפקטיביות ובמיקוד על הצרכים והיכולות הייחודיים של הפרט או הקבוצה:
הגנה עצמית לנוער ובוגרים מתוכנן לסביבת בני הנוער, לאיומים ולסיכונים איתם הם מתמודדים.
 • הגדרת צרכים ומטרות
 • התאמה לצרכים ולסביבה
 • היכרות נקודות תורפה
 • הגברת עירנות ומניעת מצבים מסוכנים
 • התמודדות פיסית ומנטאלית
 • הכנה לתגובה בסיטואציות אופייניות
 • שימוש באביזרי עזר
 • לימוד ותרגול יעילים בתנאי אמת!

הגנה עצמית וקרב פנים אל פנים למקצועות ייעודיים

קורס הגנה עצמית למקצועות ייעודיים מתמקד בצרכים והיכולות הייחודיים של הפרט או הקבוצה תוך מיקוד במיומניות אישיות ובסיבת העבודה האופיינית (למשל: הגנה עצמית לפקחים, לקבוצת פועלים, לנהגי רכב ציבורי כגון מוניות ואוטובוסים, אבטחת אירועים, מקומות ציבוריים, אישים):
 • הגדרת צרכים ומטרות
 • היכרות נקודות תורפה שלנו ושל התוקף
 • הגברת עירנות ומניעת מצבים מסוכנים
 • התמודדות פיסית ומנטאלית
 • הכנה לתגובה בסיטואציות אופייניות
 • שימוש באביזרי עזר
 • לימוד ותרגול יעילים בתנאי אמת!

קורסי הגנה עצמית לחברות, מוסדות וארגונים

בקורס הגנה עצמית לחברות, מוסדות וארגונים אנו מתאימים את מסגרת הקורס לאווירה הארגונית, לקהל היעד, לצרכי הארגון ולמשאבים הקיימים כגון מספר המפגשים ואורך המפגש. ניתן לשים דגש על פרטים מסוימים לפי צורך. המיקום יכול להיות במקום העבודה ואין צורך במזרנים או בציוד מיוחד. אופי הקורס ותכניו יותאמו לקהל המשתתפים/ת.
 • הגדרת צרכים ומטרות
 • היכרות נקודות תורפה שלנו ושל התוקף
 • הגברת עירנות ומניעת מצבים מסוכנים
 • התמודדות פיסית ומנטאלית
 • הכנה לתגובה בסיטואציות אופייניות
 • שימוש באביזרי עזר

הכנה לשירות צבאי

חיזוק הגוף וחישול מנטלי, בטחון עצמי, הגנה עצמית ולחימה מעשית בידיים ריקות
לחימה בידיים ריקות היא מיומנות ממוקדת. ההכנה הפיסית, הטכנית והמנטלית דורשים ידע, נסיון ומקצוענות.
הטכניקות בנויות מתבניות תנועה פשוטות וטבעיות התואמות מכלול מצבים.
פיתוח אינטואיציה, עמידה בתנאי לחץ ותפקוד יעיל מקסימלי.
אימונים אלו יעזרו בהכנה מקיפה לשירות הצבאי, שכן הם מחזקים את היכולת להתמודד עם מצבים בלחץ, פיתוח תגובה מהירה ויעילה במצבי חירום, ושיפור הכושר הגופני הכללי.

למעוניינים להשתלב ביחידות קרביות מיוחדות: Military Close Combat
לחימה בידיים ריקות מטווח קצר כוללת את כל הנתונים מעלה באופן מקיף יותר, ברמת מורכבות גבוהה יותר ובתוספות ייחודיות.
 • כושר גופני וחיזוק הגוף במיוחד במקומות הרלוונטיים. טכניקות המסייעות בעומסים גבוהים. סבולת, חישול מנטלי ותפקוד תחת לחץ.
 • יכולת שליטה עצמית גבוהה בתנאים דינמיים.
 • מגוון טכניקות: מגוון טכניקות לחימה מפושטות לשימוש צבאי שבו ציוד וציוד יכולים להגביל את התנועה.
 • עבודה מעשית מול מגוון כלי נשק קרים.
 • מוכנות פסיכולוגית: התמודדות עם הלחץ במפגשים מטווח קרוב. שמירה על בהירות מחשבתית, חשיבה אגרסיבית ופעולה החלטית תחת לחץ.
 • מודעות למצב: ההכשרה מדגישה את חשיבות המודעות בסביבות שונות כמו בסביבה אזרחית או צבאית, כולל זיהוי איומים, שימוש באלמנטים סביבתיים והבנת הדינמיקה במקומות סגורים.
 • לחימה מול מספר תוקפים: דימוי תרחישים במצבי לחימה פוטנציאליים. תנועות טקטיות, נהלי פריצה וטכניקות התחמקות, מילוט ונטרול.
המטרה היא להעניק כלים מעשיים ולמקסם את האפקטיביות שלך בלחימה ישירה בידיים ריקות מטווח קרוב, לשפר את ההתמודדות הפיסית והמנטלית, ולהעלות משמעותית את רמת השרידות.   לפרטים נוספים arrow
 • Practical Close-Combat הכנה לצבא
 • Practical Close-Combat הכנה לצבא
 • Practical Close-Combat
 • Practical Close-Combat
 • Practical Close-Combat
 • Practical Close-Combat הכנה לצבא
 • Practical Close-Combat הכנה לצבא
 • Practical Close-Combat הכנה לצבא


כיצד נבחר במסגרת המתאימה לנו

הצרכים, היכולות והסביבה משתנים מאדם לאדם ומארגון לארגון ואנו דואגים להתאים את מבנה הקורס ,סוג הפעילות, אופי הפעילות ואורך הפעילות לתנאים הייחודיים של הפרט או הקבוצה.
אחת הנקודות החשובות בהוראת הגנה עצמית היא התפר שבין התנאים הסטריליים באימון לבין הרחוב. היכולת לצייד את המתרגל/ת בכלים שימושיים למפגש עם סיטואציות רחוב במציאות האגרסיבית ולעיתים האלימה.
הקורסים ניתנים במספר רמות:
 • קורס פרטי – מספר מפגשים בדר"כ מצומצם לפי דרישה
 • קורס קבוצתי לטווח קצר – מפגש בודד עד שני מפגשים (בדר"כ לארגונים)
 • קורס קבוצתי לטווח בינוני – משלושה מפגשים והלאה לפי הצורך
 • פעילות קבוצתית לטווח ארוך – פעילות שגרתית בין פעם לפעמיים בשבוע
יש אפשרות לערוך קורס פרטי מרוכז ואחריו להמשיך בפעילות קבוצתית לטווח ארוך. מדי פעם נערכים מפגשי רענון לחפצים בכך.

מדוע כדאי להמשיך בפעילות שגרתית או לערוך מפגשי רענון מדי תקופה?
על מנת לזכור את החומר שנלמד ותורגל וכדי לשמור ולשפר את היכולת הפרקטית והאינטואיטיבית לטווח ארוך מומלץ על פעילות שגרתית כלשהי או מפגשי רענון תקופתיים.
ניתן לכתוב או להתקשר אלינו על מנת לקבל פרטים נוספים, להתייעץ ולהתאים את המסגרת.