0548-054488 Call Teishinkan
Message Message Teishinkan
WhatsApp WhatsApp Teishinkan

הצהרת נגישות

אנו מכבדים את כל פלחי האוכלוסייה. בהצהרה זו נבהיר לך בדיוק מהם הצעדים שננקטו כדי להבטיח הכלה ושמירה על כל האוכלוסיות.

רמת הנגישות באתר
כללי התוכן האינטרנטי לנגישות (WCAG) מגדירים דרישות למעצבים לשפר את הנגישות לאנשים עם מוגבלויות. הם מגדירים שלוש רמות תאימות: רמה A, רמה AA ורמה AAA.

אנו משתמשים בגופן עברית רב־מגדרית תוך מאמץ לדייק ככל שמתאפשר. עם זאת, יתכנו חריגות ועמודים שלא עומדים בתקן זה, ובמקרה כזה, אנא הודע לנו ונעשה כמיטב יכולתנו לתקן.

ההתאמות שביצענו באתר
לצורך עמידה בהוראות הנגישות, ביצענו מספר התאמות באתר.
בוצעו התאמות לגלישה באמצעות מקלדת, הותקן תוסף לסיוע לגלישה בנגישות, בוצעו הדרכות לצוות, הטקסטים נכתבו בשפה קריאה, נבחרו צבעים המקלים על קריאה של המשתמש/ת, כמו גם חיווי טקסטואלי בתמונות ככל שניתן, ניתן להשתמש במקלדת ובגלגלת העכבר להגדלת והקטנת הטקסט, ומבנה הניווט באתר קבוע.

החרגות בנגישות
ישנן מספר החרגות, שנובעות מכך שלמרות מאמצים, לא הצלחנו לסדרן.

יצירת קשר ופניות
לכל שאלה או פניה, ממונה הנגישות באתר יהא זמין. ניתן ליצור עמנו קשר דרך דף הקשר באתר.

בברכה

פרטים בדף הקשר.