0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

קאטה ובונקאי


קאטה ובונקאי

הקאטה הינה תבנית תנועות המהווה מודל המדמה טכניקות קרב. קיים קונצנזוס בין המורים החשובים לאורך ההיסטוריה על חשיבות הקאטה . יש שהגדירו את הקאטה "כעמוד השדרה" של אמנויות הלחימה. הקאטה משמשת להעברת הידע מן המורה אל התלמיד לאורך הדורות ומהווה כלי חשוב לתרגול ושיפור רמת המתרגל במספר תחומים כגון שיפור טכניקות בסיסיות, קואורדינציה, נשימה נכונה, עמידות, תנועה ויציבה נכונה, הרחבת ידע ומשלב מסוים גם יצירתיות והבנה עמוקה יותר של יישום התנועות באופנים שונים. כלומר לקאטה הן סגולות דידקטיות והן סגולות בריאותיות.

"בונקאי" (יישום, אפליקציה) סגנון סאן שין קאן רואה ב "בונקאי" את לב-ליבה של הקאטה ומכיוון שאנו עוסקים באמנות לחימה הרי שהפן הפרקטי, כלומר היכולת להגיב ביעילות ולהגן על עצמנו בתנאי אמת היא הכרחית והיכולת להביא את הטכניקה מן התבנית התנועתית אל המציאות מהווה תנאי חשוב. הבנת הקאטה ויישומה ("בונקאי") הן המפתח לתרגול נכון. לכל תנועה בקאטה יש משמעות יישומית או ליתר דיוק מספר יישומים רב, חלקם בסיסיים יותר וחלקם יצירתיים ומייצגים גישות שונות.

הקאטה הינה כספר המכיל מידע כאשר הידע מועבר ממורה לתלמיד בלימוד חוויתי, בלתי אמצעי – "אישין דנשין" Ishin Denshin.

פעמים רבות מורכבת הקאטה מאלמנטים תרבותיים ובודהיסטיים.
סאן-שין (Sanshin) "שלושת הקרבות". הכוונה ליחסים שבין בינה, רוח וגוף (Mind, soul, body).
(Superenpei\Superinpei) הקאטה סופרינפאי 108 בסינית. הבודהיסטים מאמינים כי לאדם יש 108 תשוקות משחיתות. 108 = 3 * 36
המספר 36 מוכר מן הקאטה סאנסרו (Sanseru) והמספר 3 מסמל עבר, הווה ועתיד.
(Sepai) הקאטה ספאי : 18.

מאבוני קנוואה Mabuni Kenwa, מייסד שיטוריו קראטה, כתב מאמר תחת הכותרת:
"Kata wa tadashiku renshu seyo" ("Practice Kata Correctly"). המאמר נכלל אח"כ בספר Karate kenkyu (תרגול קאטה נכון) שיצא לאור בשנת 1934.
מאבוני כותב כי יש להקדיש מחצית מן הזמן לתרגול קאטה. את מחצית הזמן הנותר יש לחלק בין מאקיווארה וקרב. הוא נימק זאת כך: תרגול קאטה פותח אינסוף אפשרויות למצבי קרב וגורם למתרגל להפנים תנועה נכונה. אם יתעורר הצורך להתעמת, יגיב הגוף בספונטניות באופן האופטימאלי. לעומת זאת תרגול קאטה שגוי יוביל את המתרגל לכשל בלתי צפוי בעימות. כמובן שיש לתרגל קאטה באופן נכון ולאורך זמן. מאבוני כתב כי מספיק לתרגל מספר קאטות מצומצם אך יש לתרגלן היטב.
יחד עם זאת הוא הדגיש כי יש לחזק את הגוף ולהתאמן בעצימות שונה על פרמטרים נוספים כמו מהירות, תנועה נכונה, טווחים ותזמון.
מאבוני אוסיף כי אין להתעלם או להוריד מחשיבות תרגול הקרב, המאקיווארה והפעילויות המשלימות. כל אלו יחדיו הכרחיים על מנת לפתח יכולות גבוהות בעת עימות.
ארסנל הקאטות כולל בתוכו קאטות בעלות הדגשים שונים כגון ריכוז ("זאן שין", zanshin), נשימה, Ibuki: סאן צ'ין, טן שו (Sanchin, Tensho), יציבות ועבודת "טאן דן": נאיהאן-צ'י (Naihanchi) ומהירות: אננקו (Ananko).