0548-054488 Call Teishinkan
Message Message Teishinkan
WhatsApp WhatsApp Teishinkan

המרכז לאמנויות לחימה אוקינאוויות
ריכוז אירועים, פעילויות, מיקום ולוחות זמנים

מרכז טאי שין קאן - דוז'ו ראשי - יעקוב רוזן 8 ר"ג (לשעבר רחוב הבונים) גבול ר"ג-ת"א-גבעתיים, מתחם הבורסה
קראטה בוגרים מרכז - תל אביב, גבעתיים, ר"ג והסביבה
יום פעילות שעות
א קראטה 19:30
ג קראטה 08:00
ד קראטה 19:30
ו קראטה 14:00
ימים נוספים קראטה בתיאום מראש

מרכז טאי שין קאן - דוז'ו ראשי - יעקוב רוזן 8 ר"ג (לשעבר רחוב הבונים) גבול ר"ג-ת"א-גבעתיים, מתחם הבורסה)
נוער - לחימה אוקינאווית וכושר גופני בעצימות גבוהה - מרכז תל אביב, גבעתיים, ר"ג והסביבה
יום פעילות שעות
א לחימה אוקינאווית בעצימות גבוהה 18:30
ד לחימה אוקינאווית בעצימות גבוהה 18:30
ימים נוספים לחימה אוקינאווית בעצימות גבוהה בתיאום מראש

מרכז טאי שין קאן - דוז'ו ראשי - יעקוב רוזן 8 ר"ג (לשעבר רחוב הבונים) גבול ר"ג-ת"א-גבעתיים, מתחם הבורסה
קראטה ילדים - תל אביב, גבעתיים, ר"ג והסביבה
יוםפעילות שעות
א קראטה ילדים - קבוצת הקטנטנים 16:45
א קראטה ילדים 17:30
ד קראטה ילדים - קבוצת הקטנטנים 16:45
ד קראטה ילדים 17:30

ריוקיו קובודו - כלי נשק אוקינאוויים עתיקים
מרכז טאי שין קאן - דוז'ו ראשי - יעקוב רוזן 8 ר"ג (לשעבר רחוב הבונים) גבול ר"ג-ת"א-גבעתיים, מתחם הבורסה
יום פעילות שעות
א ריוקיו-קובודו בתיאום מראש
ד ריוקיו-קובודו בתיאום מראש
ו ריוקיו-קובודו 15:00

פעילויות בוקר
ימים ראשון, שלישי, חמישי - החל משעה 08:00
  • קראטה אוקינאווי וכושר גופני
  • תירגול בריאותי טאו-יין Taoyin 導引
  • הגנה עצמית
בעיקר בוקר. ניתן לתאם מראש לשעות היום והערב
קורסים בהגנה עצמית במסגרת פרטית. סדנאות למוסדות וארגונים
הקורסים מועברים באחד משלושה מסלולים:
  • קורס בסיסי קצר בהגנה עצמית שימושית.
  • קורס ארוך טווח בו מוסיפים ומעמיקים ידע.
  • סדנאות הגנה עצמית לחברות, מוסדות וגופים שונים.
קיימות שתי מסגרות:
  • מסגרת אישית.
  • מסגרת קבוצתית.
קורסים פרטיים ניתנים באזור המרכז
סדנאות קבוצתיות לארגונים וחברות נערכות בכל רחבי הארץ