0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

מאמרים

הידע בקראטה / מאת איציק כהן

‏הקראטה מכיל ידע אין סופי. ידע טכני, פיסי ורוחני. ידע בריאותי וידע לחימתי. רבדים על רבדים. כל אחד מאתנו מקבל מן הקראטה כפי השקעתו, הבנתו, יכולותיו, נסיונו ואופיו.

גופנו ונפשנו משולים לכלי קיבול. כלי זה יכול להכיל לכל היותר את ‏מלוא נפחו. אם ננסה למזוג אל הכלי כמות גדולה מזו שהוא מסוגל להכיל, הרי שהידע יישפך החוצה.
מדי תקופה בת מספר שנים התקדמות המתרגל מובילה אותו למישור אחר. מישור זה משול להחלפת כלי הקיבולת בכלי אחר, גדול יותר ובעל תכונות אחרות מקודמו. עתה יכול המתרגל להמשיך ולהתקדם, להוסיף על הקיים בכמות ובאיכות הידע הנצבר.

הדברים מתחת לפני השטח שונים לעיתים מאד מאלו שנראים על פני השטח. אלו הם פרטים שאינם תמיד נראים לעין אך עושים את ההבדל המשמעותי. בנוסף לפרטים הטכניים המורה מעביר לתלמיד ידע שמקורו בנסיון חוויתי אישי. ידע זה אינו ניתן להעברה ויזואלית דרך ספר או וידאו, אלא דורש לימוד ותרגול לצד המורה לאורך שנים רבות. תהליך הלימוד מדורג והמורה יעביר לתלמיד ידע נוסף כאשר התלמיד יבשיל לכך.
מידע שניתן טרם זמנו, גם אם הינו נכון ומדויק, אינו יתורגם לידע בתלמיד. כפי שהזכרתי, לכל תלמיד כלי קיבולת ועם כל הרצון הטוב לא ניתן למזוג ידע מעבר לכמות אותה יכול התלמיד להכיל. הדבר נכון גם לגבי איכות הידע. וכך לעיתים נדמה כי המורה או השיטה משתנים, אך לעיתים דווקא יכולתנו לראות ולהכיל את הדברים היא זו המשתנה. אולי נוכל להיות במקום של מורנו לכשנגיע לגילו ולנסיונו. אולי רק אז נוכל באמת ובתמים לראות ולחוות את אשר הוא חווה.

With Higa Sensei  at Kyudokan Okinawa

קיהון וקאטה
לכל פרט בבסיס יש משמעות רחבת היקף. ככל שנרחק מן הבסיס כך עקרונותיו ועומק הפנמתו הופכים בולטים יותר ומשמעותיים יותר. לכן המורים המבוגרים כולם, מדגישים את חשיבות הבסיס והתרגול המתמיד הנדרש כדי לשמרו ולשפרו ככל שניתן, בכל גיל ובכל רמה.
טכניקות הבסיס ("קיהון וואזה") והקאטה מיישמים את עקרונות הבסיס הלכה למעשה ומלמדים אותנו מכניקת תנועה נכונה. על מנת לייצר עוצמה ובעיקר למקסם עוצמה נדרש המתרגל למכניקת תנועה נכונה. הקומבינציות, התנועה, שיווי המשקל והאיזונים העדינים, הנשימה, היציבות, הפוזיציות והמעברים ביניהן, שינוי זווית המוביל לקונספט שונה, מרכז הכובד, מותן וטאן-דן, כל אלו רוקמים את המצע הפיסי, הטכני והמנטלי של המתרגל.

בונקאי (יישום) ולחימה
היישום הלחימתי של הקאטה בנוי גם הוא רבדים על רבדים. קיימות גישות רבות לטכניקה בודדת ואינסוף אפשרויות. עומק הידע נמדד לא רק בהסבר היישומי ובאיכות הביצוע אלא גם ביכולת הקראטה-קה להבין את משמעויות ההסבר והביצוע על המשתמע מהן.

בריאות
לקאטה קיימות גם סגולות בריאותיות: קואורדינציה, גמישות, חיזוק הגוף, נשימה סרעפתית ותמיכה חשובה ביכולות הפיסיות, הטכניות והמנטליות של הקראטה-קה.

הגנה עצמית
תחום ההגנה העצמית התכליתית מהווה מיומנות בפני עצמה. העובדה שמתרגל מבצע טכניקה או קאטה יפה, עדיין אינה מספיקה כדי להפכו למיומן בתנאי עימות או קרב אמיתיים. יחד עם זאת כמובן שטכניקה נכונה מהווה נדבך חשוב ומבורך בהכנה או במסוגלות לשרוד בתנאי אמת. הקראטה במקורו יועד ללחימה ואם המורה מיומן בלחימה, ואם גישתו וכוונתו מעשיים ומכוונים ללחימה, הרי שהקראטה יכול להפוך לכלי הגנה עצמית יעיל.

כאן המקום להדגיש באופן ברור וחד משמעי – בין אם הקראטה-קה עוסק בתחום התחרותי, בלחימה או בשיפור אישי מתמיד, הרי שגישת ה- "אינסטנט" או גישת ה- "תפוס ככל יכולתך" אינה מוכיחה עצמה בזמן אמת. דרושים מאמץ נכון, מוטיבציה, משמעת עצמית, התמדה ארוכת טווח ואמון במורה. ללא תרגול מתמיד וללא חזרה על טכניקות נדרשות תוך מיקוד מלא בביצוע על-פי הוראות המורה, לא יוכל המתרגל להגיע לגרעין האמנות. לכן חשובה כל כך ההקפדה על כל הפרטים היוצרים לבסוף את השלם.

מוסר וערכים
הקראטה בעיקרו מושתת על ערכים, משמעת עצמית ומוסר. זהו תנאי קבלה הכרחי לדוג'ו האוקינאווי. הידע עובר במשך שנים בהעברה בלתי אמצעית ממורה לתלמיד. מערכת היחסים בין מורה – תלמיד – דוג'ו הינה הכרחית על מנת ליצור קרבה, אמון ותרגול הדדי מפרה שיוביל את המתרגל צעד אחר צעד להתפתחות אישית ראויה.

With Akamine Sensei at Shimbukan Okinawa

לסיום
לעיתים קשה לנו בסביבה המערבית ובמציאות המודרנית להבין את פשר העניין.
סוד הקראטה טמון בתרגול, בהתמדה ובהליכה רבת שנים לצד המורה. בכל תקופה מקלפים שכבה נוספת, מעמיקים את התובנות ומישורים חדשים נחשפים.
כאשר אני נפגש עם מורי כיום, הידע המועבר אינו מוערך בהכרח במונחים טכניים. לעיתים מועבר הידע בהערה או בשיחה, בהדגמה או בבדיקה בתרגול. זהו ידע שלא ניתן למדידה במונחים טכניים מופשטים. זהו ידע שמועבר על בסיס מאמץ, התמדה ואמון. זהו ידע המועבר מעצם נוכחותי לצד המורה בין כתלי הדוג'ו ומחוצה לו.

איציק כהן
01/01/2017

חזרה לדף המאמרים