0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

מאמרים

"אי-קיו-דו" Ikyodo 一挙動 / מאת איציק כהן

"אי-קיו-דו Ikyodo 一挙動" מהווה עקרון חשוב בקראטה האוקינאווי ובחיים בכלל.
פירושו: ביצוע מספר טכניקות בתנועה אחת.
זהו העקרון של תגובה להתקפת יריב בתנועה אחת בלבד, במטרה לנטרולו.
כלומר יש לחמוק מן ההתקפה עם או ללא חסימה והתקפת נגד אפקטיבית בתנועה אחת בלבד.
התגובה להתקפת היריב עשויה להיות מורכבת ולכלול מספר טכניקות:
הגנה ביד אחת ותקיפה ביד שנייה בו-זמנית.
הגנה ותקיפה באותה יד בתנועה בודדת (ללא החזר יד), כמו למשל המעבר מחסימה קרובה ביד כפופה להתקפה תוך כדי יישור היד. האפשרויות רבות ומגוונות.
חמיקה ותקיפה ללא הגנה כלל.
התגובה עשויה להיות מורכבת גם מטכניקות רגליים, בריחים או המעדות למיניהן.
החשוב הוא לשמור על עקרון ה- "אי קיו דו I Kyo Do 一挙動" כלומר תגובה בתנועה אחת בלבד.

עקרון זה אינו רק עקרון טכני אלא בראש ובראשונה גם עקרון טקטי ואפילו אסטרטגי.
במצבי אמת לא תמיד תינתן למותקף הזדמנות שנייה.
מצב שקל להבין הוא זה בו המתגונן מותקף על ידי מספר תוקפים ולכן הוא אינו יכול להתעכב יתר על המידה בתוקף אחד.
אבל גם מול תוקף אחד יש חשיבות עליונה לעקרון ה- "אי קיו דו".
כאשר לתוקף יש כוונה לגרום לנזק והוא תוקף באגרסיביות ללא הרף, הרי שחסימה בודדת של המתגונן לא תסיר מעליו את האיום.
שוד אלים העלול להסתיים בנזק חמור או במוות וגם כאן לא תמיד תינתן הזדמנות שנייה למתגונן.
לעיתים מדובר במקרי קיצון של חיים ומוות כמו במתקפת טרור. לשומר לא תינתן הזדמנות שנייה לנטרל את המפגע. כך גם ליחידה ללוחמה בטרור לא תינתן הזדמנות שנייה לשחרר בני ערובה.

פעמים רבות נזדקק לעקרון זה גם בסביבת העבודה ולמעשה הוא יפה בכל סיטואציה.
ככל שניטיב להשתמש בו, כן יקטן הסיכון, יקטנו החיכוכים עם הצד השני או הצדדים האחרים ונגיע למטרתנו מהר יותר, ובעיקר באופן טוב יותר ויעיל יותר.

הווייתנו בעשיית אמנות הקראטה היא הווייתנו בחיים בכלל. הקראטה משקף את בבואתנו כמראה.
הוא אינו משקר, אינו מוסיף ואינו גורע. כמראה, כך גם הקראטה מעניק לנו משוב על פועלנו.
בשונה ממראה, הקראטה משמש לנו כלי יעיל לתיקון מגרעותינו ולשיפור מעלותנו.
אנו ורק אנו נחליט אם להשכיל ולהשתמש בכלי זה בתבונה. בידנו הדבר.

איציק כהן
29/07/2016
חזרה לדף המאמרים