0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

מאמרים

הפן הבריאותי באמנויות הלחימה / מאת איציק כהן

פתיחה
המאמר מתמקד בפן הבריאותי שבאמנויות הלחימה. מטעמי נוחות המאמר נכתב בלשון זכר אך מכוון לשני המינים, ועימכן הסליחה.

מצאתי צורך להביא מאמר זה מאחר ואני נתקל בפניות רבות בנושא הן מצד העוסקים בתחום והן מצד המעוניינים לעסוק באמנויות לחימה ומנסים לברר אם הפעילות מתאימה להם.

בתחילה אסקור בקצרה את מקור אמנויות הלחימה ומטרתן, זאת על מנת להבין את מהותן ואח"כ אתמקד בנושא המאמר, דהיינו הקשר בין אמנויות הלחימה ובריאות הגוף. (לסקירות ומאמרים בנושא היסטוריה והתפתחות אמנויות הלחימה ניתן לפנות למאמרים העוסקים בכך בהרחב. המאמר נכתב מתוך זוית ראייה של הקראטה המסורתי.).

אם נעיין בדפי ההיסטוריה נמצא שסביבת אמנויות הלחימה מתפצלת לשני תחומים: צבאי ואזרחי. בפן הצבאי שימשה אמנות הלחימה חיילים מקצועיים בשדה הקרב ואילו בפן האזרחי שימשה אמנות הלחימה להגנה עצמית מפני שודדים ופירטים, עובדה בעלת חשיבות אך מחוץ לדיון במאמר הנוכחי. בשני המקרים נעשה שימוש בכלי נשק ובידיים ריקות. במקרה הראשון כלי הנשק היו צבאיים כגון חרב, חנית, קשת וכיו"ב בעוד שבמקרה השני היה שימוש בכלי נשק חקלאיים שהוסבו למטרת הגנה עצמית כגון נונצ'אקו, סאי, טקו, טונפה (טוייפה), קאמה וכיו"ב. הנושא נידון בהרחבה בדפים/מאמרים אחרים באתר.

בכל פעילות בה נעסוק ועל אחת כמה וכמה בפעילות בה כל טעות עלולה לעלות בחיינו, עלינו לתרגל ולהתאמן על מנת לעמוד בעומסים, לפתח ולשפר יכולות שונות (טכני, מנטאלי, פיסי וכי"ב) ולהשיג את התוצאה הרצויה, כלומר פעילות מוטורית ומרכיבי הכושר הגופני כגון כוח, סיבולת, לב ריאה, גמישות, קואורדינציה, זריזות ומהירות וכן עקרונות תנועה נכונים כגון יציבה נכונה ועקרונות תנועה במרחב הינם חיוניים. ואכן מכלול הפרמטרים הללו הינם אבני דרך בשמירה על בריאותנו בחיי היום יום. כל המרכיבים הללו מצויים באמנויות הלחימה התורמות לבריאות הגוף כאשר הפעילות נעשית בתבונה, במינונים הנכונים ובהוראת מורה מיומן כמובן. תרגול נבון יוצר בנייה נכונה ובריאה, למשל סימטריה בשרירי השלד כגורם לתנועה נכונה ומאוזנת החשובה למניעת נזקים שונים לאורך זמן (שברי הליכה, עקמת ובעיות גב).

ניקח לדוגמה את מרכיב היציבה ונראה כיצד הוא מקבל ביטוי בחיי היום יום. ביציבה לקויה הגוף מתעייף מהר, ונוצר לעיתים קושי לעמוד גם במאמצים קלים. בנוסף לכך יציבה לקויה גורמת לתפקוד לקוי של האיברים הפנימיים ובעיקר של הריאות ומערכת העיכול. אדם אינו יכול להגיע ליעילות מרבית אם הוא עומד כפוף או יושב כשגופו כפוף (שלא להזכיר נזק מצטבר) ומפעיל לחץ על בית החזה. לחץ זה מגביר את פעילות הריאות והנשימה. אם ההליכה איננה נכונה ובו בזמן גם מעייפת יופיעו כאבים ולחצים, שישפיעו על מצבו של האדם ויגרמו לו לעצבנות, אי נוחות וקוצר רוח (ואכן קיים קשר אמיץ בין בריאות הגוף והנפש). בנוסף קיימות פעולות בסיסיות כמו כפיפת גב נכונה, דחיפה, משיכה ונשיאת משאות. כל אלה הינם גורמים חשובים המשפיעים עלינו בחיי היום יום בבית, בעבודה ובכל סיטואציה.

יציבה נכונה מאופיינת ע"י שימוש מכאני נכון בגוף האדם ומהווה בסיס לתנועה נכונה של הגוף. עצמות הגוף ומפרקיו צריכים להיות במצב המאפשר נשיאת העומס ביעילות כתוצאה מתנועת גוף האדם ומשקלו. יציבה נכונה אינה דבר מולד או אינסטינקטיבי ולרבים מאיתנו הרגלי יציבה לקויים אותם סיגלנו במשך השנים. יציבה לקויה עלולה לגרום לחוסר איזון במנח השלד וליצירת עומסים על המפרקים ועל עמוד השדרה. יציבה נכונה נלמדת הן במצבים סטטיים והן בתנועה ואמנויות הלחימה מספקות מגוון טכניקות לרכישה, תרגול והטמעת יציבה והרגלי תנועה נכונים.

לסיכום:
באמנויות הלחימה הפן הבריאותי מהווה אבן יסוד ועל מנת לייעל ולשפר את יכולתנו עלינו לשאוף לגוף בריא ולעקרונות יציבה ותנועה נכונים. הן מנקודת מבט פילוסופית והן מנקודת מבט פרקטית ניתן לראות שאמנות הלחימה ובריאות הגוף - חד הן. אמן הלחימה נזקק להגנה מרבית הכוללת רפרטואר טכני איכותי על מנת להגדיל את סיכוי הישרדותו. בריאות הגוף הינו מרכיב הכרחי בהשאת (לשון שיא) המסוגלויות הללו וכך אמנויות הלחימה מקפלות בתוכן הן את מרכיב ההגנה העצמית והן את המרכיב הבריאותי.

איציק כהן
14/02/2005
חזרה לדף המאמרים