0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

מאמרים

בונקאי קאטה - הגלוי והנסתר / מאת איציק כהן

המונח "בונקאי" בקראטה מייצג יישום ונקשר בדרך כלל ל- "בונקאי קאטה", כלומר יישום הקאטה.
פירוש המונח בונקאי 分解 Bunkai ביפנית הוא: פירוק לגורמים או ניתוח.
Disassembly, dismantling, disaggregating, analysis, disintegrating, decomposing, degrading.
כלומר משנרד לעומק המונח, נמצא שאין הכוונה ליישום בלבד אלא לפירוק לגורמים ולניתוח מעמיק של הקאטה.

בונקאי קאטה מכיל מספר שכבות.

השכבה החיצונית היא השכבה הטכנית.
הסבר פשטני או מורכב של טכניקה בודדת או של שרשור טכניקות.
קיימות מספר גישות לאינסוף קומבינציות. הגנות, התקפות, המעדות והטלות, טכניקות בריחים, תפיסות או שחרור מתפיסות והמגוון רב. ניתן להתחיל ברמת סיבוכיות נמוכה ולהמשיך לבונקאי קאטה מורכב.

שכבה פנימית יותר היא זו הנותנת תשומת לב למרכיבי הטכניקה כמו טווחים, זוויות ותזמון. לעיתים קרובות שינוי באחד המרכיבים הללו משנה את האפליקציה בכללותה.

שכבה פנימית והעמוקה עוד יותר ב- בונקאי קאטה מהווה את הידע האפליקטיבי העמוק בקראטה האוקינאווי הקלאסי. זהו הידע השורשי הייחודי.
דווקא בשכבה זו סיבוכיות הטכניקה יורדת בדרך כלל, אולם ההבחנה בניואנסים הדקים היא זו החובקת את הידע לעומקו. תבנית התנועה אינה משתנה אולם שינויים דקים שכמעט ואינם נראים לעין או שאינם נראים לעין כלל הם אלו העושים את ההבדל, הן באפקטיביות הטכניקה והן בתוצאה אפליקטיבית שונה.
עקרון זה יפה ונכון שבעתיים בטכניקות בסיס, כלומר "קיהון".

הקראטה המודרני או הספורטיבי מכוון לפרמטרים אובייקטיביים ולתבניות ויזואליות מושכות עין, אם כדי לאפשר שיפוט בתחרות או לשם אטרקטיביות.
הקראטה האוקינאווי הקלאסי מכוון אל הפרקטיקה. העקרונות המנחים אינם וויזואליים אלא מעשיים.

דוגמא לכך היא עמידות מובנות בקראטה המודרני כגון "נקואשי-דאצ'י" Nekoashi-dachi נמוך (פיניאן-יונדאן) או "אוקצו-דאצ'י" Okutsu-dachi בגב ישר (בסוף פיניאן-גודאן). בקראטה האוקינאווי הקלאסי עמידת "נקואשי-דאצ'י" בקאטה פיניאן-יונדאן תהיה גבוהה מאד ולמעשה זוהי עמידה בין "נקואשי-דאצ'י" לבין "אוקיאשי-דאצ'י Okiashi-dachi. עמידת "אוקצו-דאצ'י" המבוצעת בסוף הקאטה פיניאן-גודאן תבוצע בגב כפוף מעט באופן מאד מסוים על מנת להקנות יציבות לעמידה.
ניואנס חשוב נוסף היא היד הישרה כמעט לחלוטין בדוגמא המובאת בפיניאן יונדאן. לעמידה הגבוהה וליד הישרה יש משמעות רבה בכוונת המבצע ובאופן ביצוע הטכניקה. זוהי אינה טעות אלא תנועה מדודה ומדויקת הפותחת אפשרויות רבות ונבונות לביצוע מגוון טכניקות כגון בריח, הרחקה, הטלה וכן אפשרויות נוספות.

Pinyan Yondan - High stance and straight hand Pinyan Godan - Inclined back to increase stability
לעיתים קרובות דווקא טכניקה קצרה ומינורית בביצוע קאטה בקראטה האוקינאווי הקלאסי תוחלף בטכניקה או תנועה ארוכה יותר בקראטה המודרני. למרות הדוגמאות המובאות מ- שורין-ריו, הדבר נכון גם לגבי שוריי-ריו, דהיינו גוג'ו-ריו.

לסיכום
אם נשפוט ביצוע קאטה על פי "פרמטרים אובייקטיביים" תחרותיים, הרי שאנו נוטלים מן הקאטה את אופייה השורשי והטבעי ולטעמי אנו מאבדים את משמעות הקאטה ואת משמעות הקראטה האוקינאווי.

ולעניין בונקאי קאטה. אני חוזר לתחילת המאמר. פירוש המונח "בונקאי" אינו "יישום" כפשוטו.
משמעות המונח היא פירוק לגורמים או ניתוח. כלומר הבנה מעמיקה של הדברים.
הידע העמוק והנסתר (בדגש על "נסתר" ולאו דווקא "סודי") בקראטה האוקינאווי הקלאסי אינו מצוי ביישום פשטני או מורכב של טכניקות הקאטה, אלא דווקא בניואנסים הדקים שבדרך כלל אינם נראים לעין. אלו הם הניואנסים שלא ניתן ללמוד מספר, וידאו או סדנה מקוצרת. אלו הם הפרטים החשובים והייחודיים של הקראטה האוקינאווי הקלאסי המועברים מזה דורות באופן אישי ובלתי אמצעי בדוג'ו.

איציק כהן
29/05/2017
חזרה לדף המאמרים