0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

מאמרים

"מסר שארצה להעביר לתלמידי" / מאת "סוקה"

כולכם מהווים חלק אינטגראלי ממורשת אמנויות הלחימה האגדית ולכן מוטלת עליכם האחריות לשמרה. זוהי אחריות, אך גם יעוד, שהרי עליכם לשאת בגאווה את הערכים הטכניים, הרוחניים והגופניים שהונחלו לכם.

זאת על מנת שהערכים הטמונים בעיסוק באמנות הקרטה לא ייעלמו מאחורי אופק ההיסטוריה כמו השמש השוקעת עם רדת החשכה.

זכרו לתמיד את החוסן הפנימי והחיצוני שפיתחתם תודות לקראטה. הדבר יעזור לכם לשרוד את הלחץ והחרדה של החיים המודרניים.

במשך שנות האימונים הקרטה הפך לחלק מחייכם. הוא עיצב את גופכם ואת רוחכם. הייתם לחזקים יותר רוחנית ופיזית.

ידיעת הקרטה והאימונים דומים למי מעיין צלולים וצוננים בעולם של תהפוכות בלתי פוסקות. היש דרך להתמודד ולשלוט בתהפוכות אלה?. אל תתנו למעיין זה להתייבש.

טבעם של בני האדם לבדוק ללא הרף את גבולות יכולותיהם הפיזיות והמנטאליות. קרטה נותן לכם מדי יום ביומו הזדמנות להתמודד עם עצמכם ולבדוק את יכולותיכם. לוחם אמיתי לעולם לבד בקרב. לוחם אמיתי (כמו שהיו אבות הקרטה) לעולם לא שוכח שהקרב הוא מאבק בלתי פוסק למען הערכים האתיים של האנושות.

בל נשכח שאפילו בימים טרופים אלה, כאשר המורים הגדולים של הקרטה אינם עוד עמנו, הערכים שהם הותירו אחריהם שרירים וקיימים. מורשתם נמצאת בכל אחד מכם. היא הפכה לחלק בלתי נפרד ממהותכם והיא תלווה אתכם כל חייכם.

למרות הצער על מותם של המורים הגדולים יש עוד תקווה. יש עדיין תקווה ששחר חדש יפציע מעל הקרטה אם תאמצו בגאווה את רוח תורתם ואת מורשתם הטכנית והאתית, את הערצתם ואהבתם לאמנות הקרטה.

בדור זה אתם מהווים גשר אל עתיד הקרטה. לעולם אל תשכחו את חובותיכם והאחריות המוטלת עליכם. זוהי האמונה והיעוד שתנצרו לאורך חייכם.

28.08.2002
חזרה לדף המאמרים