0548-054488  Call Teishinkan
Message us  Message Teishinkan

מאמרים

אודות קאטה / מאת קאנצ'ו

במהלך ההיסטוריה הארוכה של המין האנושי מעבירה הציוויליזציה את המידע הנצבר לדור הבא. מידע זה מועבר באמצעות כתיבה, אתרים, אמנות, שירה, סיפורת, אגדות וסיפורי עם, ומשקף את רמתו של הדור הנוכחי.

צברנו ידע רב אודות ציוויליזציות עתיקות כגון יוון, מצרים, רומא ותקופת ימי-הביניים בזכות כל אותם מונומנטים וראיות, כנסיות, פסלים, תיאטראות, כיכרות, זירות ומקדשים, שהשאירו מאחוריהן כל אותן תרבויות. קל לשכוח שרק לפני מאה רוב אוכלוסיית העולם המודרני הייתה נבערת ועדיין לא ידעה קרוא וכתוב. רכישת השכלה הייתה נחלת מעטים בלבד והסופרים שימשו פעמים רבות כשופר להמונים. המוני העם קיבלו ידע ומידע באמצעות המדיום הבידורי הנגיש. סיפור, תיאטרון ומחזה. משחק, שירה או ריקוד גישרו על המרחק שנפער בין האנשים והחיים קשיי-היום לבין שיגיונות האנשים לעתיד ורוד ומזהיר יותר. לעיתים קרובות ביקר המחזה את השלטון, הכלכלה והחוקים המחמירים ובד"כ הבלתי הוגנים, לעיתים קרובות דיברו על אהבה, מלחמה, נדודים ועל גורל הגיבורים. לאזרח הפשוט הייתה זו הדרך היחידה לרכוש מידע.

כל אמן, שחקן, זמר ונואם אימץ לעצמו תפיסה ודרך להבעה. אודות לכך יש בידינו מידע על הפוליטיקה, ארכיטקטורה ועל המצב החברתי ששרר באותה תקופה. מידע זה הינו חברתי ופעמים רבות נוסטלגי בעיקרו ואינו משמש ככלי פרקטי בחיי היום יום.

בניגוד לכך, הטכניקות הכלולות בקאטה נשארו כבימים עברו ושרדו את מהלכי הזמן והשינויים ההיסטוריים למעלה משש מאות שנים, כגשר תיאורטי בין טכניקות תכליתיות להגנה-עצמית מן העבר, שירשנו ממורה או מספר מורים גדולים לבין ישומו הריאלי של קרב-מגע בימינו אנו.

המציאות החברתית השתנתה אך אמנות הקראטה נשארה נאמנה למקורותיי, כפי שהייתה בעבר!

מטרות הקאטה ותכליתה: העברת ידע בסיסי כקוד. רק החברים המצויים בסגנון, אשר להם "מפתח הקוד" - מעין מלון מונחים, יפענחו קוד זה ויוכלו להשתמש בידע ביעילות.

כשם שהמתאגרף מתאמן ב- "Shadow Box", כנגד צילו-הוא, ומדמה קרב כנגד יריב דמיוני (אימון פיסי ומנטאלי) כך גם הקאטה מדמה קרב כנגד יריב או יריבים התוקפים מכיוונים שונים. נדרשת שליטה בדחפים העצביים העוברים בין שתי ההמיספרות (אונות המוח) ובינן לבין שאר חלקי הגוף. פיתוח הנשימה, נפח הריאות והורדת לחץ הדם גם הם חלק אינטגראלי מן הכושר הגופני המשתפר כתוצאה מן הפעילות. בנוסף לכך מפתח העוסק באמנות זו גם את רוחו ובכך מקדם את יכולת עמידתו במצבי לחץ.

באמצעות העיסוק בקאטה נשמרה אמנות הקראטה עד ימינו אנו כמעט ללא פגע. העובדה שמעט אנשים באוקינוואה ידעו קרוא וכתוב בעת ההיא לא פגעה ביכולתם לעסוק ולהעביר אמנות זו. הידע והמיומנות הועברו ורבלית מדור לדור באמצעות סיפורים ואגדות ובאימונים רבים. מבנה הקאטה מאפשר העברת הידע שבאמנות ושימורו עם מרחב צר מאד של אי-הבנות או שימוש לא נכון. בשונה מהנאמר עד כה, החברה המערבית קיבלה, שימרה והפיצה את האמנויות והמיומנויות העתיקות בדרכה שלה, אך עדיין על אותו בסיס ולאותם יעדים.

16.01.2002
חזרה לדף המאמרים